Heeft u een bedrijf met meer dan 100 werknemers? Dan krijgt u te maken met het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. Het verplicht deze werkgevers om jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Deze verplichting gaat per 1 januari 2024 in. LeaseResult helpt u alvast met meer informatie en handige tips ter voorbereiding.

Waarom komt er een verplichte gegevensverzameling van werkgebonden personenmobiliteit?

Het doel van de verplichting om inzicht te krijgen in en grip te houden op de CO2-uitstoot. In Nederland is in 2019 het Klimaatakkoord afgesloten. Daarin hebben overheden, werkgevers en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de afspraken is dat werkgevers met 100 of meer werknemers hun jaarlijkse CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit verminderen zodat die in 2030 in totaal met minimaal 1,5 megaton is verminderd. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt door woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit. Deze vormen van mobiliteit vormen samen de werkgebonden personenmobiliteit. De rapportageverplichting moet helpen om u als werkgever inzicht te geven in de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie. Zo kunt u zelf uw CO2-uitstoot bijhouden en zien in hoeverre de CO2-uitstoot daalt.

Wat moet u hiervoor doen?

De rapportageverplichting houdt in dat u ieder jaar een opgave doet van het totaal aantal gereisde kilometers door uw werknemers voor uw organisatie. De kilometers rapporteert u apart voor het soort vervoermiddel en type brandstof. Ook geeft u op of het om woon-werk- of zakelijke mobiliteit gaat. Als u alle gegevens in een digitaal formulier hebt ingevoerd, wordt de CO2-uitstoot van de woon-werk- en zakelijke mobiliteit van uw organisatie berekend.

Start op tijd met de voorbereiding

Het eerste jaar waarover u moet rapporteren is 2024. De door u ingevoerde gegevens worden vanaf 2025 (automatisch) beschikbaar gesteld aan de (regionale) omgevingsdienst die werkt voor de gemeente van uw hoofdvestiging. Jaarlijks controleert de omgevingsdienst of u de gegevens tijdig en goed hebt ingediend. Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het jaar daarvoor zijn ingediend. Wij raden u daarom aan zo snel mogelijk te beginnen met eventuele aanpassingen in uw administratie, in ieder geval vóór 1 januari 2024. De eerste verplichte rapportage gaat namelijk over 2024. De gegevens over 2024 moet u uiterlijk 30 juni 2025 indienen.

Meer weten?

Met deze link (https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm) komt u op een handige overzichtspagina met alle informatie over deze nieuwe regeling. Uiteraard helpt LeaseResult u ook graag op weg bij specifieke vragen!