De bijtelling in 2022

 

De bijtelling van elektrische auto’s gaat omhoog vanaf 1-1-2022. We krijgen dus te maken met een verlaging van het bijtellingsvoordeel ten opzichte van 2021. Het voordeel daalt namelijk van 12% in 2021, naar 4% bijtellingsvoordeel in 2022. Voor een elektrische auto betaal je in 2022 dus een bijtelling van 16%. De grens van de bijtelling bij de fiscale waarde van €35.000,- blijft wel hetzelfde. Vanaf die grens wordt het overige bedrag berekent met een bijtelling van 22%

Scheelt dit nou veel?

Als je een elektrische auto op het oog hebt en deze kost € 55.000,-. Je betaalt in 2022 over de eerste € 35.000,- van deze auto dan 4% extra. Dit resulteert in dit geval in een verhoging van de bijtelling van € 66,- per maand. Per jaar is dat een bedrag van €792,-

 

Het Klimaatakkoord en bijtelling

De overheid geeft een korting op het reguliere bijtellingspercentage voor emissie loze leaseauto’s. Kies jij bijvoorbeeld zakelijk voor een elektrische auto? Dan profiteer je van deze korting en krijg jij een lager bijtellingspercentage. Maar waarom wordt deze korting gegeven? Het Klimaatakkoord heeft hierin een bepalende rol. Er staan heel veel afspraken in dit akkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen te staan: het stimuleren van elektrisch vervoer is één van de manieren om te voldoen aan deze afspraken.

In het Klimaatakkoord staan de volgende plannen voor de bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s loopt de bijtelling de komende jaren langzaam op, tot 22% in 2026. Het maximumbedrag van 40.000 euro waarover de verlaagde bijtelling geld verdwijnt uiteindelijk in 2026. Voor innovatieve elektrische auto’s, zoals de waterstof- en de zonnecelauto wordt de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling uitgesteld tot na 2024. Voor deze auto’s gelden wel bepaalde voorwaarden. Deze plannen zijn niet definitief, ze worden jaarlijks gemonitord en zo nodig aangepast.

 

VOLG LEASE RESULT OP SOCIAL MEDIA VOOR DE NIEUWSBERICHTEN EN ANDERE SCHERPE DEALS.