BPM en WLTP, hoe zit het er mee?

BPM en WLTP, houdt de feiten goed in de gaten.

Met ingang van september 2017 is de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles emissions Test Procedure) van kracht, de opvolger van de “beruchte” NEDC testprocedure. De WLTP moet eraan gaan bijdragen dat er geen verschil meer is in emissie tussen de daadwerkelijke praktijk en theoretisch opgegeven waarden.

En dat betekent?

Naast het feit dat er op het gebied van emissie realistische waarden zullen worden vastgelegd, geldt datzelfde ook voor verbruikscijfers. U kent dat wel, in de brochure staat een gemiddeld verbruik van een schamele 4,8 liter op 100 gereden kilometers, en zelfs bergaf zonder bagage en passagiers ziet u de verbruiksindicator van uw auto zelden ook maar in de buurt van die getallen komen. Als consument kunt u auto’s dus beter met elkaar vergelijken.

Meer realistische waarden hebben echter ook minder gunstige effecten. Immers bepalen de emissiewaarden (onder andere) de hoogte van de BPM, en een indeling in een hogere BPM schijf betekent een hoger bruto BPM bedrag. Uw auto kan daardoor dus simpelweg duurder worden. Ik zeg bewust kan, want er zijn al autofabrikanten die hun uitvoeringen op een dusdanige manier aanpassen dat u daar als consument zo min mogelijk van merkt. In september 2018 zijn alle nieuwe auto’s in Nederland volgens de WLTP getest.

BPM 2018

Per 1 januari 2018 zijn de tariefschijven die bepalend zijn voor het bruto BPM-bedrag op een auto weer aangepast. De aanpassingen komen er kortweg op neer dat het bruto BPM-bedrag bij een gelijkblijvende uitstoot hoger wordt. De eerste tariefschijf gaat bijvoorbeeld in vanaf 73 g/km, dat was 76 g/km in 2017 de tweede begint bij 98 ipv 102 enzovoorts. In 2019 komen er weer nieuwe aanpassingen in de BPM-tabellen zodat automobilisten niet meer belasting hoeven te gaan betalen als gevolg van de invoering van de WLTP.

Concreet

Door de verandering in de BPM-tabellen per januari 2018 zullen we zien dat prijzen van auto’s van veel fabrikanten zullen stijgen. Deze stijging heeft echter niet per definitie iets te maken met (de toepassing van) de WLTP. Zoals gezegd zijn er al leveranciers die meedenken zodat de impact voor u als consument, prijstechnisch dan, zo klein als mogelijk zal zijn. Ook zijn er producenten die de prijzen van de nieuwe WLTP geteste motoren juist gelijk houden. Over het algemeen is wel vanuit de markt de verwachting dat de prijzen van nieuwe auto’s in 2018 zullen stijgen, soms zelfs tot 10 procent.

Naar de toekomst toe zal de invloed van zo’n nieuwe methodiek wellicht veel groter zijn, er zijn nu al geluiden dat auto’s met de nu nog “veilige” EURO6 norm over een paar jaar een groot aantal (Europese) steden niet meer in mag. Dat zal u nu misschien een zorg zijn denkt u, maar een gevolg als dit zal wel degelijk van invloed gaan zijn op bijvoorbeeld de restwaarde van het voertuig.

Het milieu is hopelijk in deze hele situatie, met de invoering van de nieuwe EURO 6 c/d normen, een van de winnaars.

Bij het kiezen van uw volgende lease-auto, het opstellen van uw mobiliteitsbeleid of -regeling kan het dus wel eens verstandig zijn rekening te houden met deze ontwikkelingen!

 

 

Bronnen:

  • Website Autotelex
  • Website Eerste Kamer
  • Website Belastingdienst