Prinsjesdag

Vanuit Auto & Fiscus de samenvatting op de troonrede op het gebied van autobelastingen:

De autobelastingplannen voor 2016 en verder

Het kabinet heeft op Prinsjesdag traditiegetrouw de begroting en de fiscale wetsvoorstellen voor het komende jaar ingediend bij het parlement. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen op het gebied van de autobelastingen voor de komende jaren, inclusief de nog niet in een wetsvoorstel uitgewerkte plannen uit Autobrief II.

Bijtelling

De bijtellingsregeling wordt de komende jaren vereenvoudigd. De 4%-bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s blijft bestaan. Vanaf 2019 geldt dat percentage voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km CO2-uitstoot loopt de bijtelling op van 15% in 2016, via 17% in 2017 en 19% in 2018 naar het standaardtarief van 22% vanaf 2019. Het gaat daarbij steeds om auto’s die in die jaren voor het eerst te naam gesteld worden.

Alleen in 2016 is daarnaast nog een kortingscategorie voor zuinige benzine- en dieselauto’s van kracht: Bij een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram/km geldt een bijtelling van 21%.
Vanaf 2017 vervalt deze categorie voor nieuwe gevallen. Het standaardpercentage van de bijtelling wordt in dat jaar verlaagd van 25% naar 22%.

Auto’s die voorafgaand aan een tariefswijziging al tenaamgesteld zijn, houden voor de duur van maximaal 60 maanden hun bijtellingstarief.

Motorrijtuigenbelasting

Voor volledig elektrische auto’s blijft het nihiltarief van de MRB de komende jaren behouden. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km gaat per 2016 een halftarief gelden. Dat halftarief geldt voor deze auto’s ook nog in 2017 en 2018, zij het dat in die jaren geen rekening meer mag worden gehouden met een forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het halftarief een forfaitaire aftrek van 300 kg op de gebruikelijke tariefindeling van de MRB.

Het tarief van de MRB daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%.

Vanuit vereenvoudigingsoogpunt wordt voorgesteld om per 1 juli 2016 de jaarbetaling van de MRB te laten vervallen. Betaling kan dan alleen nog per tijdvak van drie maanden of via maandelijkse automatische incasso.

De provinciale opcenten voor buitenlands ingezetenen worden gesteld op het laagste provinciale tarief. Nu is dat nog het hoogste tarief, maar die regeling blijkt juridisch geen stand te kunnen houden.

Eigenaren van oude dieselauto’s die af-fabriek zonder roetfilter zijn geleverd, krijgen vanaf 2019 te maken met een toeslag in de MRB.

BPM

De aanschafbelasting BPM wordt tot en met 2020 met 12% afgebouwd. De tarieftabel wordt daarbij jaarlijks bijgesteld aan de daling van de CO2-uitstoot door technische vooruitgang.

Volledig elektrische auto’s houden hun BPM-vrijstelling. Voor plug-in hybrides gaat vanaf 2017 een afzonderlijke tarieftabel gelden. Deze PHEV’s worden daarmee voor de BPM op basis van het praktijkverbruik grosso modo gelijkgetrokken met conventionele auto’s met een vergelijkbare CO2-uitstoot, zo is de bedoeling van het kabinet.

De wijzigingen in de bijtelling en de BPM per 2016 zijn reeds door het parlement aangenomen. De andere voorstellen zullen dit najaar in het parlement behandeld worden. Het is niet uitgesloten dat er nog wijzigingen optreden.