Zijn we binnenkort uitgedieseld?

Uitgedieseld?

Er komen voor de zakelijke (veel)rijders steeds meer alternatieven voor een dieselauto. De laatste jaren is het omslagpunt waarop diesel financieel aantrekkelijker is steeds hoger geworden. Hierdoor is op diesel rijden voor steeds minder zakelijke rijders interessant. Bovendien neemt ook vanuit de politiek de druk op de traditionele dieselauto steeds verder toe. ‘Dieselonvriendelijke’ maatregelen nemen meer en meer de overhand. Zo worden ze bijvoorbeeld steeds vaker geweerd uit binnensteden.

Dalende restwaarden, hogere nieuwprijzen door onder andere hogere BPM en een steeds kleiner wordend verschil tussen de prijs van een liter diesel en benzine zijn van grote invloed op deze ontwikkeling.

Er zijn al een aantal merken die de productie van dieselauto’s gestaakt hebben. Tegenover deze ontwikkeling staat het groeiende aanbod elektrische modellen. De keuze in (ook betaalbare!) modellen die tot 500 kilometer actieradius hebben op een volle accu, neemt snel toe. Voor de zakelijke rijder is een auto op benzine, een (plugin) hybride of een volledig elektrische auto vaak goedkoper in de bijtelling door de lagere aanschafprijs. De elektrische auto is dankzij 4% bijtelling al helemaal een fiscaal aantrekkelijke keuze.

De cijfers

In een onderzoek van een aantal maanden geleden is op een rij gezet waar per segment het omslagpunt ligt. In de tabel hieronder is zichtbaar dat eigenlijk alleen nog in het F-segment het omslagpunt onder de veel gebruikte norm van 40.000 kilometer per jaar ligt.

Segment Klasse (voorbeeld) Omslagpunt Voordeel per 10.000/km
B 208 55.500 km € 285,00
C Golf 46.900 km € 325,00
D Passat 59.200 km € 360,00
E 3-serie 50.000 km € 375,00
F A6 33.650 km € 415,00

 

Voor volledig elektrische voertuigen ligt het omslagpunt gemiddeld al op 25.000! De uitbreiding van het aantal modellen per merk, de laadmogelijkheden en de steeds snellere laadtechnieken maken deze elektrische voertuigen een serieus alternatief.

Advies nodig? Wij helpen u graag!

Bij steeds meer klanten zien we een trend om als werkgever en werknemer gezamenlijk te kijken naar de total-out-of-pocket kosten voor een leaseauto. Op deze manier maak je samen inzichtelijk welke kosten er in totaal zijn, wie daarvan welk deel op zich neemt en hoe dat in verhouding staat tot het gebruik en de toegevoegde waarde ervan.

Wellicht is het ook voor uw wagenpark interessant om deze grondig tegen het licht te houden. Het aanpassen van de autoregeling kan (ook met het oog op de aankomende en veel realistischer praktijkmeting WLTP) aanzienlijke besparing opleveren. Lease Result helpt om uw wagenpark van enkel een kostenpost naar een wagenpark met (meer)waarde in de vorm van zaken waar u wellicht niet direct aan denkt te transformeren. Denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), CO2-reductie en motivatie van uw bestuurders. Bovendien krijgt u een goed inzicht in de huidige situatie en een heldere kijk op de mogelijkheden om zonder verlies van kwaliteit gemiddeld meer dan 10% te besparen.